Claire Corlett

Fish Food, Fish Tanks, and More
Alappuzha Fish Curry & Puttu | ആലപ്പുഴ മീൻ കറിയും പുട്ടും | Hotel Brothers [with English cc]

Alappuzha Fish Curry & Puttu | ആലപ്പുഴ മീൻ കറിയും പുട്ടും | Hotel Brothers [with English cc]


We are starting on a small trip, starting from Kochi and ending in Kochi. We will be covering many places like Kollam, Madurai, Dindigal, Coimbatore and Palakkad, before coming back to Kochi. Watch this and enjoy. We are doing food videos in this trip. Though travel is there, it will be covered with food. We are concentrating on food. We are starting our video from Alappuzha beach. When we started from Kochi, it was dark. We are in Alappuzha beach. We will have breakfast from somewhere nearby. This video will end after a lunch from Kollam. Rest of the videos will come one by one. Able and Vineeth are with me. Vijilesh will join us from Kollam. All four of us are going in this trip. This time, we are not covering the activities of Alappuzha. We will go and have breakfast. Veg or non-veg? Non-veg. We will have some non-veg delicacies near Alappuzha beach, and start our trip. Able, are you coming? Hello Manikkutan chetta, Vineeeth speaking. I and my friend, travel vlogger, Ebbin chettan, are going in a Tamil Nadu trip. We are now near Alappuzha beach. We are searching for some good restaurants to have breakfast. We want some non-veg items. We have to include some non-veg variety in breakfast. We are on our breakfast hunt. Vineeth asked his friend. He asked Manikkuttan chettan. I haven’t seen Manikkuttan chettan. He suggested many places. One is Halayees. Some of our other friends also suggested it. But we are not going there this time. Indian Coffee House was also suggested. We will do a video on the best Indian Coffee House restaurants some time. Brothers Hotel is said to be a place where we get local non-veg dishes. We will try from there. We will have breakfast from Brothers and lunch from Kollam, before continuing on the trip. We are in Brothers restaurant. It is not very close to beach, around two kms from there. We will have breakfast. We didn’t take prior permission to enter their kitchen. We will ask, and enter if possible. Or else, we can take food videos. This has a nice ambience of an old house. He is the owner of the hotel. He has allowed us to enter kitchen and take videos of cooking. Non-veg dishes start from 9 am. But egg curry is there. We will see what to eat. Here, dosa preparation is going on. Ghee roast is being made. On the other side, chicken and mutton curries are getting readied. King fish curry is already done. Idiyappam is being made in coconut shell. Should we have idiyappam and fish curry, or wait for chicken? We will think about it. When we came out from kitchen, we heard about Brothers Lodge. I am hearing for the first time. I have less info about movies. Room no. 19 in Brothers Lodge is said to be very special. Many movies like Manichithrathazhu were written here. It is a lucky room for movies. Currently, script writer Madhu is busy with some script there. We will try to talk to him. Or else, we can see the room, and then have food. Ebbin chettan liked this place. Manikkuttan chettan’s suggestion was good. We came accidentally. But I am happy. Cinema is a fantasy for us. We came by chance, as per Manikkuttan chettan’s suggestions. This is something I don’t know. I have less knowledge about movies. This is a lodge where many movie scripts are written. I was planning to do breakfast video casually. Lunch in Kollam was supposed to be main. I changed my plan. Now this is about luck room no.19. This is interesting. I am learning many new things. I am Ebbin. Food is my main agenda. Food and travel. I feel that your face is very familiar.Have you appeared in media? I have done three episodes in Safari TV. I do YouTube videos regularly. I have not seen him before in person. You don’t watch TV, right? I watch Safari. You didn’t know about Brothers? No, I don’t have much idea about movies. I used to watch old movies. I watch movies. But I never thought about the background. Duck roast is very famous here. One of Vineeth’s friends suggested this. He suggested duck roast only. But the time is not right now. We will come for duck roast, some other time. I know nothing about all these. I am just a baby. They have guest logs from the time before I was born. There are comments from actors like Adoor Bhasi. Reading all those comments gives a special happiness. Vineeth, what do you feel? It was unexpected luck. Yes, it was an unexpected diamond. Say thanks to Manikuttan chettan. A special thanks to Manikuttan chettan for telling us about this place. Thanks to Vineeth also. Let us have food now. I am starting with fish curry. Let me put it like this. Pouring the gravy over puttu. I am taking a piece of tomato. I took a piece of fish too. Let us mix fish gravy with puttu. This puttu is made with rice and wheat flours. It is in two layers. Let me try just this fish. Good fish with a sour taste. This is made with pot tamarind and ground coconut. This is Alappuzha style fish curry. Now let me try puttu with fish curry and pieces. As coconut has been lavishly added, it has a sweet taste of coconut. Curry also has the taste of ground coconut. Taste of fish and the flavour of tamarind too. It is not very spicy. Just enough spiciness. Sometimes they add too much spice. This is not like that. It is spicy, but not too much. Vineeth, how is idiyappam and egg curry? It is egg roast, not egg curry. It has a slight sweetness of onions. Idiyappam is tasty with coconut on top. Is idiyappam soft? Yes, it can be easily separated. It is not very wet. I liked the taste. More than the taste, I liked the ambience of the place. It has the ambience of old houses in Alappuzha. When we sit inside this, we get an old world feel. That has to be said. Though I said close to beach, it is two and half kms from there. If you are travellers like us, you can start after eating from here. Fish curry is very good. Yes, fish curry is without compromise. Spicy fish curry with puttu. After that, a good black tea. We can have this in between. I like it so. Everyone may not like so. You should have black tea. More videos will come with Madurai food and attractions. We are increasing the frequency. Keep watching. Give your comments. Be happy always. We will meet again. There are many movie makers here. Nishad sir is here. There won’t be anyone who doesn’t know him. You have a new movie coming? His new movie is Thelivu. I saw the teaser. It is a police interrogation story. So we saw the director of Thelivu. Happy to talk to him. He is our friend. Aravind is a Food N Travel friend. He is the third generation owner of this. This was started by hid grandfather. This is about Brothers. I already said about tastes. I ate only two items. There is a lot left. Duck curry has a story also. We will tell that story and do video some other time.

100 comments on “Alappuzha Fish Curry & Puttu | ആലപ്പുഴ മീൻ കറിയും പുട്ടും | Hotel Brothers [with English cc]

 1. ടീഷർട്ടും താടിയും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ പിന്നെ ഫുഡ് പറയണ്ടല്ലോ

 2. കൊള്ളാം …തുടക്കം തന്നെ പൊളിയാണല്ലോ ഈ സീരീസ് തകർക്കും …

 3. നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വയറ്റിലെ എല്ലാ ആസിഡുകളും കൂടെ പൊരിഞ്ഞ അടി തുടങ്ങി. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഫുഡുകളെ ആരു വിഴുങ്ങും എന്ന തർക്കത്തിലാണ്..

 4. മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രം തന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയ വിഡിയോയിൽ ഉണ്ട്

 5. സൂപ്പർ ചേട്ടാ അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്💖👍❣😍😍👏💙👌👌💜👍💜👍

 6. പുട്ടും മീൻ കറിയും
  ആഹാ …👌👌👌👍😋💖.
  Ebbiyettaaa….👏👏👌👌

 7. ഫുഡ്‌ തേടി തേടി അവസാനം സിനിമാക്കാരുടെ മടയിൽ വരെ പോയി അല്ലേ ബ്രോ. പക്ഷെ എന്റെ കൊല്ലത്തുള്ളു വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും ലാഗ് വരുത്തിയാൽ ബ്രോ ………… 🤨

 8. കൊല്ലത്തിനു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഹരിപ്പാട് ഉള്ള മുരളി ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് പോകുമോ, ഫുഡ്‌ സൂപ്പർ ആണ്

 9. പുട്ടും മീൻകറിയും പൊളിച്ചു എബിൻ ചേട്ടാ .ഇടിയപ്പവും മീൻകറിയും പൊളിക്കും . അപ്പോൾ ഹാപ്പി ജേർണി എബിൻ ചേട്ടാ .വിഡിയോക്കായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്

 10. പുട്ടും കുറച്ചു എരിവുള്ള മീൻ കറിയും.. 😋😋😍👌

 11. എബിച്ചായ സൂപ്പർ…. പുട്ടും മീൻകറിയും.. കട്ടൻചായ.. എല്ലാം അടിപൊളി

 12. എബിൻചേട്ട നമ്മുടെ വണ്ടി (car)എന്താണ് ഇപ്പോൾ കാണാത്തത്? 😥😥

 13. താമസിക്കാനും മറ്റുകാര്യങ്ങൾക്കും രസമുള്ള സ്ഥലം (അടൂർഭാസി )എന്റെ വീട് ആലപ്പുഴ (ലാൽജോസ് ).. അഭിപ്രായങ്ങൾ വായിച്ചതാണ് 😄👍
  കൂടാതെ കുതിരവട്ടം പപ്പു, ക്യാപ്റ്റൻ രാജു, രാഘവൻ എന്നീ മഹാനടന്മാരുടെ പേരുകളും കണ്ടു അതിൽ.
  എന്തായാലും ആ മണിക്കുട്ടൻ ചേട്ടൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്താനും ഇവിടെ സന്ദർശിക്കാനും സാധിച്ചല്ലോ.. നല്ലത് 👍ഇനിയും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടാകും

 14. Ebbin….Room 19, and autograph of film stars , really you reached a best place……..giving respect to each and every person he met……. 👍👌👌👍……..കിടു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. മീൻകറി പുട്ടും ഇടിയപ്പവും സൂപ്പർ ആണു.😍😍😍

 15. ചേട്ടായി പൊളിച്ചു ഇന്നത്തെ vlog super പുട്ട് മീൻ കറിയും 👌👌👌👌👌👌👌👌👌 നമ്മളെ കൊതിപ്പിച്ചു കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ല 😋😋😋😋😋😋😋😋

 16. എബിൻ ചേട്ടാ ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മീൻ മുഴുവൻ കായികാഞ്ഞത് മോശമായിപ്പോയി

 17. Hi chettan.. newbee to ur channel.. kure videos kandu.. super and subscribed… Oru thought don't know if anyone mentioned: Actor Siddiqueinte voiceumaayi nalla saamyam undu….😃😊

 18. Ashoka evening mutton stall, konar kadai,
  murugan idly,
  Sulthan non veg restaurant,
  Kumar mess,
  Famous jigarthanda,
  bun porotta ithokke മധുരൈയിൽ onnu ട്രൈ ചെയ്തു nokku പിന്നെ വിശാലം cofeeയും

 19. ഇതാണ് ചേട്ടാ ഞങ്ങളുടെ ആലപ്പുഴ അതിമനോഹരം…. ഫുഡിലും സൗന്ദ്യര്യത്തിലും

 20. പതിവ് പോലെ നല്ല വിഡിയോ,, പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞതുപോലെ തോന്നി,, ബ്രദേഴ്‌സ് ലോഡ്ജ് പുതുതായി കിട്ടിയ അറിവായിരുന്നു 👍❤️ waiting for next..

 21. നല്ലൊരു promotional material ആണ്… പിന്നെന്തിന് മടിക്കണം ഉടമ ല്ലേ.
  നല്ല camerahandling..
  നന്നായിട്ടുണ്ട്
  Background score super.
  All the best… Have a wonderful journey..My friend.😃

 22. ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും മുൻപ് മിക്കവാറും ചേട്ടന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോ കുറച്ചു കൂടി ആസ്വദിച് കഴിക്കാം എബിൻ ചേട്ടൻ കഴിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു ഹാപ്പി ആണ്

 23. ആലപ്പുഴക്കാരൻ എന്നനിലയിൽ അഭിമാനിക്കാം. കൊള്ളാം അടിപൊളി. സിനിമയുടെ ലോകത്തെ തറവാട് പോലെ പക്ഷേ എപ്പോളും ബ്രദേസ് ഹോട്ടലിനെ പ്രശ്തിയുടെ നെറുകയിൽ എത്തിച്ച ഒരു അനശ്വര കലാകാരൻ ആണ് ക്യാപ്റ്റൻ രാജു. എന്തായലും അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

 24. Njaan Alappuzha undarunnu, SD College il, alappuzha okke nalla naadan food kittum, adipoli anu . God bless you ebin Chettaa 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

 25. chettaay…..puttu and fish curry its a new experience for me…..entayalum try chythu noki aa combination veetil …polichuu..(y)

 26. ഞങ്ങളുടെ നാട്‌ ആലപ്പുഴ ..🥰🥰🥰 Cream corner ennoru restaurant und town il .. avide poyittund .. Muhammayile vaidyarude kada 👍🏻👍🏻.. Brothers il poyittilla chiratta idiyappam nalla idea aanallo…. neymeen curry 😋😋.. 19 lucky number aakumo?? Silmel eduthalo😄😄

 27. ഞാനും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫുഡ് ആണ് ഒരു ആലപ്പുഴക്കാരൻ

 28. എബിൻ ചേട്ടാ തിരുവനന്തപുരത്ത് കട്ടച്ചൽകുഴി എന്നൊരു സ്ഥലം ഉണ്ട് നാടൻ ചിക്കൻ പേരട്ട്‌ പ്രശസ്തമാണ്, surely you will like it… Please try …

 29. ആലപ്പുഴ ബിരിയാണി super ആണ്
  പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണത്തിനുണ്ടാക്കുന്നത്
  ബീഫ് മട്ടൺ ചിക്കൻ ഏതായാലും മതി
  പറ്റിയാൽ ഒരു വ്ലോഗ് ചെയ്യണം #ആലപ്പുഴബിരിയാണി
  Having amazing flavor and aroma
  Unforgettable
  But checked in all vlogs, no one posted yet
  If you can do this it will be a huge hit…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *