Claire Corlett

Fish Food, Fish Tanks, and More
Cá cảnh biển: Cá chình (2) – Spotted Moray Eel (VietSub)

Cá cảnh biển: Cá chình (2) – Spotted Moray Eel (VietSub)


1 comment on “Cá cảnh biển: Cá chình (2) – Spotted Moray Eel (VietSub)

  1. Mời các bạn bật phụ đề video lên để xem và đồng thời xem thêm phần mô tả nằm bên dưới video (gần ảnh tác giả) đều có bài viết rất rõ ràng và rất đầy đủ chi tiết về VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC NHA TRANG – CÁ CHÌNH (2) – SPOTTED MORAY EEL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *