Claire Corlett

Fish Food, Fish Tanks, and More

19 comments on “Lần đầu câu được lươn đồng (caught an eel for the first time)

  1. cái này là chưa biết cách câu lươn mới dùng tay đào như thế để mình chỉ cách cho nè! khi lươn đã ăn câu rồi thì 1 tay kéo dây lên cho thẳng tay còn lại dùng ngón tay búng nhẹ vào sợi dây câu như đang đàn guitar lươn bị đau tự động lên theo

  2. anh ơi nếu kéo cứng quá amh cứ việc lấy ngón tay bún vào sợi dây câu rồi lôi lên là Đc

  3. trước đi câu cá đang nghe điện thoại ai ngờ câu trúng con rắn quăng luôn cái điện thoại vc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *