Claire Corlett

Fish Food, Fish Tanks, and More

100 comments on “Thử Thách Bắt Cá Chình Điện – Catch electric fish

  1. một lời cảm ơn gửi đến tất cả mọi người đã luôn yêu quý tỚ, cảm ơn cảm ơn cảm ơn mọi người nhiều lắm các bạn ơi 🥰

  2. Sạo lồn ko có j vuii nên a ko nên xạo lồn . Xạo lồn là 3 đứa kia bị ngta bắt đụ đó😏😏 ahihihi

  3. Lúc đèn tối cá chắc 2 thằng này giả bộ đụng cá.để giả bộ cho mí đứa kia k dám đụng để lấy tiền của Niê đứa đó

  4. Các bạn à… Các bạn xem thì xem không xem thì thôi… Chửi người ta làm gì…. Các bạn có giỏi thì làm YouTube đi….. Xem có được như vậy không…..

  5. Hay lm a oi tiếu nữa. Hay thì laik ủng hộ liền. Chúc bn ngày càng phát triển nhe.mọi người ủng hộ e nhe

  6. Nếu mà con chình điện thaatjlaf ảnh chết lâu r bởi vì chình điện có thể phóng ra 6600vôn có thể làm cho con cá sấu trưởng thành bị chết nói chi là con người.

  7. Vo đoc cmt ma tức gê ak.. Đit con me may thg cmt noi nay kia.. Đm tui bây.. Ngta lam video s thi kê ngta ai kêu vô koi âu ma cmt nay nọ

  8. Những trẩu nó Thích coi xong rồi sua như vậy đó ai kêu nó vào coi làm chi rồi sua hả đô óc 🐶

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *